Της Νένας Μαλλιάρα

Άδειασμα των λογαριασμών ταμιευτηρίου καταγράφουν οι τράπεζες, στοιχείο άκρως αποθαρρυντικό για τον στόχο επιστροφής των καταθέσεων.

Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου εμφάνισαν για πρώτη φορά ετήσια αρνητική μεταβολή τον Νοέμβριο του 2016, από τον Ιούνιο του 2015, οπότε επιβλήθηκαν τα capital controls, ενώ υποχώρησαν κάτω των 50 δισ. ευρώ, επίπεδο που διατηρούσαν σταθερά ως βάση εδώ και ένα χρόνο.

Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου τον Νοέμβριο του 2016 διαμορφώθηκαν στα 49,504 δισ. ευρώ από 51,161 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο 2016 και ελαφρώς χαμηλότερα από τα επίπεδα Οκτωβρίου 2015 (49,564 δισ. ευρώ), οπότε άρχισε μία μικρή αλλά σταθερή ανοδική τάση με ανώτατο όριο τα 51,752 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου 2015. Ελέω των capital controls, αλλά και των αποταμιεύσεων που είχαν βγει από τις τράπεζες και φυλάγονταν στο «στρώμα», οι καταθέσεις ταμιευτηρίου διατηρήθηκαν άνω των 50 δισ. ευρώ από την αρχή του 2016. Ωστόσο, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2016, τα ταμιευτήρια δείχνουν τα πρώτα σημάδια «αποστράγγισης», καθιστώντας εμφανείς τις επιπτώσεις της υπερφορολόγησης και της επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών.

Όπως αποτυπώνεται στο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016 που δημοσίευσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος, παρέχοντας στοιχεία για το σύνολο της ελληνικής Οικονομίας, το 11μηνο του 2016 από τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου έφυγαν καταθέσεις 1,657 δισ. ευρώ.

Καθώς οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου λειτουργούν όχι ως επένδυση, αλλά για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών αναγκών των νοικοκυριών, η αποδυνάμωσή τους είναι σαφής δείκτης τόσο για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, όσο και για τις προοπτικές της αποταμίευσης.

……….

Capital.gr,