Από τα «έτοιμα» τρώνε τα ελληνικά νοικοκυριά τα χρόνια της κρίσης. Οι αποταμιεύσεις χρησιμοποιήθηκαν στα χρόνια της κρίσης από τα νοικοκυριά για την κάλυψη των αναγκών τους. Η υπερφορολόγηση πλήττει τα νοικοκυριά και αυτό αποτυπώνεται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, καθώς οι καταθέσεις ταμιευτηρίου, με τα ελάχιστα επιτόκια, χρησιμοποιούνται κυρίως για τα τρέχοντα έξοδα.

Η λέξη αποταμίευση για τα νοικοκυριά αποτελεί έννοια υπό εξαφάνιση καθώς η οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά τον καθαρό χρηματοοικονομικό πλούτο των ελληνικών νοικοκυριών, ο οποίος από τις αρχές του 2008 μέχρι τις αρχές του 2016 υποχώρησε κατά 37,5%.

Σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), κατά την επιδείνωση της κρίσης, παρατηρείται αποστροφή προς τον κίνδυνο και αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου των νοικοκυριών, με προτίμηση για τις πιο άμεσα ρευστοποιήσιμες μορφές χρηματοοικονομικού πλούτου, όπως οι καταθέσεις.

Την ίδια στιγμή, σοκ προκαλούν τα στοιχεία έρευνας της Marc για τη ΓΣΕΒΕΕ όπου επτά στα δέκα νοικοκυριά είδαν το εισόδημά τους να μειώνεται περισσσότερο το 2016 με το τρίτο μνημόνιο, ένα στα τέσσερα νοικοκυριά φοβάται ότι θα χάσει την περιουσία του λόγω χρεών, φορολογίας και οικονομικής αδυναμίας να αντεπεξέλθει, ενώ πάνω από 37% των νοικοκυριών δηλώνει ότι διαβιώνει με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που βρίσκεται στην κατώτερη εισοδηματική κλίμακα.

Στην πιο δεινή θέση είναι τα νοικοκυριά με έναν τουλάχιστον άνεργο, όπου καταγράφεται ποσοστό άνω του 50%.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι μόνο το 1,5% του πληθυσμού καταφέρνει να αποταμιεύσει. Σύμφωνα με στοιχεία της AMECO, η καθαρή αποταμίευση του ιδιωτικού τομέα το 2015 μειώθηκε κατά 9,5 δις.

Σε πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επισημαίνεται ότι τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν απολέσει το 35,9% της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων μετά την έναρξη της κρίσης.